Utveckla webbapplikationer i React

React (även React.js eller ReactJS) är ett JavaScript-bibliotek för att utveckla User Interfaces. React fungerar som en grund i utvecklingen av webbapplikationer och bygger på komponenter. Att arbeta i React innebär stor flexibilitet och spännande möjligheter för att skapa dynamiska webbapplikationer såsom skyddad portaler, datavisualisering och kundformulär. Applikationerna körs direkt i webbläsaren och funkar på samtliga plattformar, d.v.s. i mobila enheter såväl som på desktop.

Kontakta mig för att komma igång

Behöver du någon som lotsar dig igenom den digitala världen? Jag svara gärna på dina frågor, guidar dig eller berättar mer om agil utveckling. Kontakta oss så hjälper vi dig!

073 - 322 04 55