Drift & förvaltning

Genom att låta oss drifta din produkt kan du vara trygg med att din applikation är up and running, uppdaterad och övervakad 24/7. Vi erbjuder en kvalitetslösning för drift av såväl applikationer som webbplatser, med syftet att erbjuda stabil, trygg drift och proaktivt arbete för att optimera prestandan och upptäcka potentiella driftstörningar redan innan de sker.

Boka ett möte

Den korta förklaringen

Vårt dedikerade driftteam är sammansatt av våra egna utvecklare, som tar ägandeskap för din drift. Med ständig monitorering ser de till att allt flyter på friktionsfritt, men om något mot förmodan skulle hända är de på bollen innan du ens märkt problemet. Dessutom får du koll på läget med månadsrapporter och förbättringsförslag.

  • Garanterad up time och snabb åtgärd av eventuella driftstörningar
  • 24/7-övervakning
  • Uppdateringar av infrastruktur, dependencies, WordPress och dylikt
  • Månadsrapport som visar hur din produkt presterar på era viktiga KPI:er
  • Proaktiv identifiering av förbättringsåtgärder och genomförande av dem
  • Dedikerat driftteam med våra egna utvecklare

Drift utan bekymmer

Akut hjälp vid driftstörning

Om din applikation skulle råka ut för en driftstörning noteras vi direkt. Vårt driftteam är rustat för att hantera akuta problem i hela skalan från viktigt till extremt viktigt. Beroende på hur affärskritisk din produkt är sätter vi ihop ett SLA (service level agreement) som passar era behov. Våra kunder befinner sig i hela spannet och vi har olika avtal att erbjuda för att anpassa oss till er verksamhet.

Kvartalsvisa uppdateringar

Vi gör kvartalsvisa uppdateringar av underliggande mjukvara och eventuella plugins som din produkt använder sig av. Det säkerställer att er digitala miljö fungerar som den ska och minskar säkerhetsrisker. Denna kvartalsvisa uppdatering är i förebyggande syfte, men om en uppdatering behöver göras akut ryms det också inom vårt SLA.

Månadsrapport

I uppstarten av vårt driftansvar kommer vi tillsammans med dig sammanställa en checklista på de KPI:er som är viktiga för din applikation. Varje månad får du en rapport som visar hur din applikation presterar i förhållande till checklistan. I den får du också en sammanställning av de ändringar vi gjort och våra rekommendationer på åtgärder som förhindrar eventuella framtida problem eller förbättrar prestandan.

Jourtelefon

Poängen är att du inte ska behöva höra av dig till oss, men om du behöver akut hjälp har du ett dedikerat telefonummer till vårt driftteam som är redo att lösa akuta problem dygnet runt.

Proaktiv förvaltning

Ett problem är alltid bäst löst innan det ens har skett. För att motverka driftstörningar söker vi aktivt efter förbättringsmöjligheter som ser till att din applikation är uppdaterad, säker och robust. Dessa förslag på åtgärder sammanställs i månadsrapporten.

Koenigsegg ökar farten med vår drift

Vi har hjälpt vår kund Koenigsegg att designa och utveckla deras nya webbshop. Däremot var det först när vi fick ta över driften av den som upplevelsen verkligen gick i mål. Sidor som innan tog flera sekunder att ladda är nu på plats innan du hinner blinka. Nu är shopen lika snabb som deras bilar!

Den mer tekniska förklaringen

Infrastruktur

Vi använder en avancerad teknisk infrastruktur baserad på Google Kubernetes Engine (GKE) för att effektivt hantera och drifta webbplatser och andra applikationer. Vi har två skilda GKE-baserade miljöer optimerade för dessa ändamål, var och en stödjande flera partitioner som staging och produktion för en flexibel och säker utvecklingsprocess.

Databashantering

Vår databashantering använder Cloud SQL-instanser vilket möjliggör hög tillgänglighet och skalbarhet för våra kunders data. Dessa delade instanser tillåter oss att erbjuda en kostnadseffektiv lösning medan vi upprätthåller stränga säkerhetsstandarder.

Säkerhet

Säkerheten är grundläggande i vår infrastruktur, där vi implementerar flera lager av skydd. Vi använder VPC för att isolera vårt nätverk, tillämpar kryptering för data i vila och under överföring, och följer principen om minsta privilegium för åtkomstkontroll. Incidenthanteringsplaner är på plats för att effektivt hantera och mitigera potentiella säkerhetsincidenter.

Ständig övervakning

En kritisk del av vår infrastruktur är vårt system för övervakning och respons. Vi övervakar kontinuerligt vår miljö för att upptäcka och snabbt åtgärda eventuella säkerhetshot och driftstörningar. Vårt system inkluderar automatiserad respons för vanliga problem samt en definierad incidenthanteringsprocess för mer komplexa frågor. Detta garanterar att vi kan bibehålla en hög servicenivå och säkerhetsstandard.

Vi minskade Memmos driftkostnader med 50%

I samband med att vi tog över driften för Memmos plattform gjorde vi en översikt över infrastrukturen för att se hur vi kunde effektivisera driften och därmed kostnaden. Genom att anpassa databasen till behoven kunde vi sänka kostnaderna avsevärt. Idag jobbar vi löpande med förvaltning och support av Memmos plattform.

Erik Terngård
Vill du prata drift med mig?

Erik Terngård, försäljningsansvarig

Boka ett möte

Hej! Erik heter jag och mitt uppdrag är att bena ut vad tech kan göra för dig och ditt företag. Under ett rådgivningsmöte berättar jag hur vi hade gått till väga för att realisera din vision, och utforskar om qte skulle vara en bra techpartner för er.

  • Jag berättar mer om olika nivåer av driftavtal
  • Vi kommer fram till vilken nivå av SLA du behöver
Kontakt
Oskar Råhlén

Grundare

Erik Terngård

Försäljningsansvarig

Hammarbybacken 27, 120 30 Stockholm

hej@qte.se

Vinnare av Di-gasell 2023

Sveriges 7:e bästa arbetsplats 2024

Finalister i publishingpriset 2023

UC Guld